Terug naar Steenwijk     Home

 

BIZONDERE TIJDEN

D e   J o h a n   v a n   d e n   K o r n p u t k a z e r n e

Het noorden van het land, waar eenheden van 43 Gemechaniseerde Brigade zijn gevestigd, kent een rijke militaire geschiedenis. Overblijfselen hiervan worden maandelijks uitgelicht in de Bizon. De Johan van den Kornputkazerne in Steenwijk, jarenlang de thuisbasis van 45 Pantserinfanteriebataljon, heeft de laatste jaren een grondige verbouwing ondergaan. De vroegere kazerne bestaat nu uit zo'n vierhonderd woningen en gaat tegenwoordig door het leven als 'Kornputkwartier'.

 
In 1940 werd de kazerne opgeleverd, waarna het gedurende de oorlogsjaren door de Duitsers werd gebruikt. Direct na de oorlog werden er troepen opgeleid voor de inzet in Nederlands-IndiŽ en vervolgens werd de kazerne gebruikt voor opleiding-en van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso.

In 1953 werd het parate 423 Bataljon Infanterie Oranje Gelderland, behorende tot het Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG), op de kazerne gelegerd. Het bataljon werd in 1964 omgedoopt tot 45 Pantserinfanteriebataljon en was de enige gebruiker van de Steenwijkse kazerne. 45 Painfbat werd in '64 tevens de drager van de tradities van het RIOG, waardoor het regimentsvaandel overkwam uit Roermond. Vanaf die tijd werden ook de beŽdigingen op de Johan van den Kornputkazerne gehouden. Ook vonden er de jaarlijkse korpsdiners en reŁnies van de IndiŽ-veteranen van het regiment plaats.

Asielzoekers
In de jaren negentig, toen de Koude Oorlog ten einde kwam, reorganiseerde de landmacht met als gevolg dat 45 Painfbat de traditie van het RIOG moest overdragen om vervolgens de traditie van het Regiment van Heutsz voort te zetten. Behalve de traditie kwamen ook het Van Heutszmuseum en enkele monumenten in die tijd naar Steenwijk, tot in 1994 het bataljon werd opgeheven.
  Uiteindelijk is 45 Painfbat in 2005 weer opgericht en sindsdien gelegerd op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo. De laatste gebruiker van de kazerne namens de Koninklijke landmacht was 41 Schoolbataljon, dat in 1998 naar de JWF-kazerne in Assen verhuisde. Het Schoolbataljon verzorgde de opleiding van de vervangers van de dienstplichtigen, de Beroeps Bepaalde Tijd (BBTers). Na het vertrek van het bataljon in 1998 werd de kazerne gebruikt om asielzoekers op te vangen en volgde er een verbouwing. Toen de stroom asielzoekers afnam en de kazerne uiteindelijk niet meer noodzakelijk was, kwam het gebouw leeg te staan. Het nieuwbouwproject 'Kornputkwartier' is in juli 2009 van start gegaan, de namen van de straten herinneren nog aan de oude kazerne.

Johan van den Kornput
Johan van den Kornput werd geboren in 1542 en stamde uit een welgesteld Breda's geslacht. Sinds 1574 was Van den Kornput betrokken bij de opstand tegen Spanje, in 1578 was hij actief bij de belegering van Deventer en eind 1580 leidde hij de verdediging van Steenwijk. Toen de stad in 1582 weer in Spaanse handen viel, hield Van den Kornput zich bezig met het ontwerpen van vestingwerken en belegeringsmiddelen. Hij was tevens bij de terugverovering van Steenwijk in 1592. In zijn laatste jaren was Van der Kornput garnizoenscommandant van Coevorden en Emmen.
     

De Johan van den Kornputkazerne vroeger
 
Het huidige 'Kornputkwartier'
 

Bron: Bizon nr. 6, juli 2011

 

Top