Terug naar Historie RIOG     Home

 

Het ontstaan van 45 Painfbat RIOG in het kort

 
Als onderdeel van de op te richten 4e Divisie werd in 1952 423 Bataljon Infanterie Oranje Gelderland opgericht. Per 15 juli 1957 werd de naam gewijzigd in 45 Bataljon Infanterie Oranje. In het kader van de motorisering werd de naam in 1965 gewijzigd in 45 Pantserinfanteriebataljon. Dit bataljon kreeg in de loop van 1965/66 de beschikking over de YP 408. De vervanging van de YP 408 door de YPR 765 begon in 1987. Ter gelegenheid van de invoering van de YPR 765 werd de naam per 1 juli 1988 gewijzigd in 45 Pantser Infanterie Bataljon YPR-765. Het bataljon ging per 29 oktober 1991 over naar het Regiment Van Heutz en werd vervolgens op 14 april 1994 opgeheven. 45 Painfbat is in 2005 heropgericht en weer ingedeeld bij het eveneens heropgerichte Regiment Infanterie “Oranje Gelderland”. Het bataljon is uitgerust met de YPR 765 en gelegerd in de Generaal Spoorkazerne in Ermelo.

Het voormalige 5e Regiment Infanterie werd opgericht op 7 januari 1586 en heropgericht op 9 januari 1814. Het regiment werd bij de parate troepen vertegenwoordigd door 45 Painfbat met een tamboerkorps. Het Regiment Oranje Gelderland werd wel de "Bloemkoolhap" genoemd naar de gestileerde pauwenveren in het embleem. Ook was de naam "Boerenbataljon" in zwang. Dit laatste gold ook -in mindere mate- voor de twee andere in het noorden van het land gelegen bataljons, te weten. 43 en 44 Painfbat.

De Johan van den Kornputkazerne werd in 1997 afgestoten. Johan van den Kornput heeft in 1580 Steenwijk ontzet.
 
Bron: DE site over YP's genaamd DAF YP408, the Forgotten Hero?
 

Top