Terug naar Historie RIOG     Home

 

 

45 PANTSERINFANTERIEBATALJON
REGIMENT INFANTERIE ORANJE GELDERLAND

 
LANDMACHT BRENGT ELK NUMMER EEN EENHEID ONDER DE AANDACHT IN DE RUBRIEK 'EENHEID IN BEELD'. DEZE KEER IS HET DE BEURT AAN 45 PANTSERINFANTERIEBATALJON REGIMENT INFANTERIE ORANJE GELDERLAND (45 PAINFBAT RIOG) UIT ERMELO.
 
     
GESCHIEDENIS
Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG) behoort tot de oudste Nederlandse infanterieregimen-ten. De naam is ontleend aan een eenheid, dat in beta-ling stond van (het Gewest) Gelderland. Dit Gewest maakte deel uit van de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 1722 kwam het regiment in handen van prins Willem IV van Oranje, waarna het Oranje-Gelderland ging heten.

Vanaf 1815, het geboortejaar van het huidige konin-krijk, werden de infanterieregimenten met een nummer aangeduid. In 1950 werden opnieuw naamregimenten ingevoerd. Eťn hiervan, het RIOG, kwam in de plaats van 5 Regiment Infanterie (5 R.I) en zette de traditie van 8 R.I. voort. Beide onderdelen hadden een nauwe band met Gelderland en Utrecht. Zoals alle naamregi-menten geldt het RIOG als traditie-eenheid, waaraan enkele tactische eenheden zijn verbonden. Als onder-deel van de op te richten 4e Divisie, werd in 1952 423 Bataljon Infanterie Oranje Gelderland opgericht. In 1957 werd de naam gewijzigd in 45 Bataljon Infanterie Oranje Gelderland. In het kader van de motorisering veranderde de naam in 1964 in 45 Pantserinfanterie-bataljon RIOG. Dit bataljon werd in 1991 aan het Regiment van Heutsz gekoppeld en in 1994 opgehe-ven.

45 Painfbat is op 14 september 2006 officieel herop-gericht en verbonden met het eveneens heropgerichte RIOG. Een deel van de eenheid is afkomstig van 41 Gemechaniseerde Brigade uit Seedorf, die op 6 mei 2006 is opgeheven.
 

  STANDPLAATS EN TAKEN
45 Painfbat RIOG maakt deel uit van 43 Gemechani-seerde Brigade. De infanteristen schakelen doelen uit en zuiveren en bezetten moeilijke terreinen zoals bos-sen, dorpen en steden. Hiervoor zijn ze uitgerust met een grote verscheidenheid aan wapens zoals mortieren, mitrailleurs, snelvuurkanonnen en antitankwapens. Ge-pantserde rupsvoertuigen, eigen verbindingsmiddelen en nachtzichtapparatuur maken het de infanterie mogelijk bij dag en nacht op te treden in vele soorten terreinen. De infanteristen van 45 Painfbat werken met het ge-pantserde rupsvoertuig YPR, dat vervangen zal worden door de CV90.
Het oude 45 Painfbat RIOG had de Johan van den Kornputkazerne in Steenwijk als thuisbasis. Met de huidige standplaats, de Generaal Spoorkazerne in Ermelo, is het regiment teruggekeerd naar de provincie Gelderland, waarmee het traditioneel verbonden is.

WAPENFEITEN
* 8 R.I. heeft in 1940 het grootste aandeel gehad bij de verdediging van de Grebbeberg tegen de Duitse troe-pen. Het regiment kreeg daarbij grote verliezen te in-casseren Het 8 R.I. verloor 189 man, onder wie twee bataljonscommandanten. Na de oorlog kregen 37 militairen van het regiment, van wie een aantal postuum, de Militaire Willemsorde uitgereikt, de hoogste Neder-landse dapperheidsonderscheiding.
* Na WOII zijn beide regimenten (5 en 8 R.I.) actief geweest in het toenmalige Nederlands-IndiŽ. Ook zijn enkele eenheden onder de vlag van Oranje Gelderland ingezet in Suriname (Troepenmacht in Suriname (TRIS) 1957 - 1975) en Nederlands Nieuw-Guinea (6 Infanterie Bataljon, 1960 - 1962).
* 45 Painfbat vormde in 2008 de kern van de Battlegroup van de Taskforce Uruzgan.

De huidige bataljonscommandant en tevens regiments-commandant is luitenant-kolonel Frank Overdiek. De bataljons- en regimentsadjudant is adjudant Peter Puijk.
     

     
TRADITIES
Het RIOG houdt onder meer de tradities levend van de eerste bataljons van 5 R.I. en 8 R.I. die in Indone-siŽ waren ingezet; het 'krokodillenbataljon' (stoutmoe-dig) en het 'haantjesbataljon'(waakzaam). Beide be-grippen zijn opgenomen in het devies van het RIOG. De A-compagnie van 45 Painfbat heeft de tradities van 5 R.I. overgenomen en is nu de krokodillencompagnie. De C-compagnie heeft de tradities van 8 R.I. overge-nomen en vormt de haantjescompagnie. De B-com-pagnie heeft gekozen voor de leeuw en de staf van 45 Painfbat voor de pauw. De haantjescompagnie heeft ook een levende versie van de mascotte. De comman-dant was blij verrast toen hij zag dat compagniesleden in hun vakantie een kippenhok hadden gebouwd. De haan, met de naam Columbus, voert nu de regie over een aantal hennen in Ermelo.
Jaarlijks op tweede pinksterdag wordt de strijd van 8 R.I. om de Grebbeberg in de meidagen van 1940 her-dacht, in aanwezigheid van het regimentsvaandel.

VAANDELS EN EMBLEMEN
Het vaandel van Oranje Gelderland is als enige vaandel van de Koninklijke Landmacht versierd met het Zilveren Kruis, als herinnering aan de deelname aan de Slag bij Waterloo. Ook voert het vaandel het opschrift 'Grebbeberg 1940"

 

Het embleem van het RIOG is afgeleid van het familiewapen en het helmteken van de hertogen van Gelre (Gelderland). Het bestaat uit een witte pauwenstaart met zeven veren die het wapenfiguur, de gekroonde dubbelstaartige leeuw, waaiervormig omsluiten.

LIEDEREN EN GEBRUIKEN
Het jonge 45 Painfbat heeft geen eigen lied. Wel is er een mars dat bij het regiment hoort en dat bij beŽdi-gingen gespeeld wordt. Deze mars heet Le Courageux, de Moedige. In de karaktereigenschap die aan deze naam is verbonden, kunnen de militairen van 45 Painf-bat RIOG zich prima vinden.

     

EENHEID AAN HET WOORD

 
KORPORAAL DER EERSTE KLASSE JOHAN KANNEGIETER PLV. VOERTUIGCOMMANDANT A-CIE:
'Ik ben trots op mijn bataljon. Het was zeker niet makkelijk in het begin. Nieuwe, oner-varen mensen en beperkte middelen. Maar we hebben twee jaar keihard gewerkt, en waren begin dit jaar helemaal klaar voor onze uitzending naar Deh Rawod. Ik heb het volste vertrouwen, zowel in mijn eigen kunnen als in het optreden van het bataljon. Ik koos destijds bewust voor 45 Painfbat. Een nieuw bataljon biedt veel interessante mogelijk-heden. En de infanterie, dat is toch een bepaald leventje. Dat trekt mij wel.'
 
ADJUDANT CORN… BRANDS STAFOFFICIER S3:
'Wat mij zo aanspreekt aan 45 Painfbat is het "wij-gevoel". Iedereen was nieuw twee jaar geleden, en kijk wat we bereikt hebben: ruim zeshonderd man die een uitzending in Uruzgan hebben gedraaid. We zijn in twee jaar vier keer naar een ander gebouw verhuisd, maar je hoort nooit iemand klagen. Dat is de mentaliteit hier: niet zeuren, maar doen. Daar ben ik trots op. Bovendien is 45 Painfbat een gezellig en gemoedelijk bataljon. Ondanks de centrale ligging, slaapt 85 procent binnen. Dat zegt wat over de sfeer hier.'
 
EERSTE-LUITENANT VINCENT WARBOUT COMMANDANT 2E PELOTON A-CIE:
'We hebben aan een half woord genoeg. Iedereen kent elkaar en kan goed met elkaar opschieten. Naast het serieuze werk, lachen we heel wat af. Ik koos na de KMA en de VTO bewust voor 45 Painfbat in Ermelo. Ik vond het een uitdaging om met z'n allen een nieuw bataljon van de grond te krijgen. Er waren in het begin maar weinig soldaten met ervaring. Dat betekende: veel trainen en opbouwen. Daardoor is mijn compagnie nu een van de best getrainde compagnieŽn. De sfeer en de motivatie hier zijn geweldig.'

 

Bron: Landmacht nr. 8, december 2008

 

Top