Terug naar Historie RIOG     Home

 

Ceremonieel tenue
 

Na de heroprichting van 45 Pantser Infanterie Bataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland op 14 september 2006, was het ook tijd geworden voor (weer) een ceremonieel tenue voor het regiment. Zeer recente (maart 2009) heeft dit geleid tot onderstaand tenue.

Maar eerst nog een korte toelichting over het ceremonieel tenue:

Het ceremoniële tenue is gebaseerd op het geklede tenue, zoals dat in 1953 voor officieren van het Wapen der Infanterie is vastgesteld. Dit geklede tenue is op zijn beurt gebaseerd op het uniform dat van 1905 tot 1912 bij de Koninklijke Landmacht werd gedragen. De nassaublauwe kleur van de broek is eigen aan het Wapen der Infanterie. De sjako (hoofddeksel) van het RIOG is voorzien van rode pluimen. De sjako (via het Frans ontleend aan het Hongaarse ‘czako’) werd in de achttiende eeuw door huzaren gedragen en had toen de vorm van een afgeknotte kegel. Sinds omstreeks 1800 kwam de sjako (inmiddels cilindrisch van vorm en voorzien van een klep) meer algemeen in gebruik. Sinds het begin van de negentiende eeuw waren alle infanterieregimenten voorzien van sjako’s (met uitzondering van de grenadiers gedurende de periode 1829–1852). De huidige sjako is gebaseerd op het model 1865, dat in 1910 werd vervangen door de kepi.

Het tenue wordt gedragen door zowel Vaandelwacht, als de erecompagnie indien deze wordt ingezet bij ceremoniële activiteiten.

En dan nu de diverse tenues:

 

Officier CSM Vaandeldrager
     
Sergeant Korporaal Soldaat
     

 

Top