P3200031

p3200031.jpg

Ook was het Ad van Wingerden opgevallen, dat een schild van de TRIS ontbrak op het spreek
gestoelte. En dus overhandigde hij het schild dan ook aan Overste Frank Overdiek