Terug naar Oefeningen     Home

"Bison Painted Black" in Güz Altmark
(nabij Berlijn, Duitsland)

 

 

Van 31 mei tot en met 14 juni 2007 heeft de oefening "Bison Painted Black" plaats gevonden met het gehele bataljon van het 45e. De oefening vond plaats in de Gefechtsübungszentruk, kortweg Güz, Altmark. Onderstaand een verslag van deze oefening.

 

45 Pantserinfanteriebataljon met vertrouwen naar Afghanistan

"Genoeg ervaring om de mensen op tijd klaar te stomen"

 

.

Volgend jaar vertrekken de eerste infanteristen van het 45e Pantserinfanteriebataljon naar Afghanistan. Het jongste infanteriebataljon van Nederland heeft amper de oprichting achter
de rug, of er moet vol gas gegeven worden in het opwerktraject voor de missie. Sinds kort is de aandacht helemaal gericht op Afghanistan. De oefening in Gefechts Übungszentrum (Güz) Altmark begin juni was daar een afgeleide van.


Achter de rondrijdende YPR'en volgen meterslange
stofwolken. De zon staat hoog aan de hemel en
bakt op de al gebruinde koppen van de infanteristen
van 45 Pantserinfanteriebataljon. De heide op het
oefen gebied in Altmark is droog, zo droog dat het
risico op een heidebrand aanzienlijk is. De omstandig-heden op het oefengebied even ten westen van Berlijn doen met een beetje fantasie denken aan Afghanistan. Met dezelfde hoeveelheid fantasie zou je de oefeningen van de Alfa- en Bravo-compagnie ook kunnen zien als situaties die in Afghanistan voorkomen. De Alfa-compagnie oefent na de oefening in Hohenfels voor de tweede keer op 'Afghaanse situaties'. Voor de
Bravo-compagnie is het de eerste keer dat ze met de 'Taliban' te maken krijgen. Van deze twee
compagnieën worden ook de anti-tankpelotons   getraind als infanteriepelotons, want zij zullen deze taak ook in Afghanistan gaan vervullen. De Charlie-compagnie wikkelt in Altmark een eigen programma af.

De compagnie is een aantal maanden later opgericht en is dus nog minder ver in het opwerktraject. In de  tweede week oefent de Charlie-compagnie samen met 42 Tankbataljon op een gezamenlijk optreden.

Checkpoint
Sergeant-majoor Rolf houdt van een afstandje de

verrichtingen van de mannen en vrouwen bij een Mobile Checkpoint in de gaten. Aan de noordkant wordt het checkpoint benaderd door twee Afghanen in een auto. Sergeant-majoor Rolf: "De Afghanen zijn in dit geval twee inzittenden die onderweg zijn naar familie. Voor de mannen is dit nieuw. Tot nu toe hebben ze geleerd om te vechten, maar nu we het opwerktraject zijn ingegaan voor Afghanistan, moeten we ook Ieren om mensen anders te benaderen. De omstandigheden in Afghanistan maken dit noodzakelijk, omdat je daar niet alleen te maken krijgt met een vijand."

Wapensmokkel
Volgens korporaal Bram en soldaat-1 Jaap hebben ze de Afghanen op de juiste manier staande gehouden en gefouilleerd. Korp. Bram: "Het fouilleren ging goed. We doen het steeds sneller en beter, dus er zit duidelijk vooruitgang in." Sld-1 Jaap is het met zijn collega eens: "We hebben veel voor-geoefend op de kazerne, maar nu krijgen we te maken met echte voertuigen en mensen die niet terugpraten. De Afghanen waren in dit geval niet gevaarlijk, dus we hebben ze terecht door laten
gaan."
Sergeant-majoor Rolf heeft wel wat op- en aan-merkingen, maar is over het algemeen tevreden over
de uitvoering. Hij wijst op het belang van een goede uitvoering van het werk bij de checkpoints. "Het
inrichten hiervan is in Afghanistan belangrijk. Checkpoints zijn bij uitstek een middel om gevaarlijke
elementen te onderscheppen. Drugs- en wapensmokkel kan op deze manier worden tegengegaan. "

Vriend of vijand
Verderop in het oefengebied heeft een peloton een Vehicle Checkpoint (VCP) ingericht. Sergeant Youry zit samen met de soldaten-1 Sven en Jeroen in een wachthokje. Tussen de acties door hebben ze even tijd om hun werk toe te lichten. Sergeant Youry: "Het is een heel ander optreden dan we tot nu toe hebben geoefend. We moeten nu zorgen dat we vriendelijk overkomen. De geweldsinstructie is heel anders en dat is wennen. Die stap is groot." "De mensen in traditionele klederdracht zijn moeilijk in vriend of vijand te onderscheiden. In Afghanistan mag iedereen met een wapen lopen, dus dat wil niet zeggen dat dat je vijand is", vult Sld-1 Sven aan. "Je moet nu wel wachten met schieten, totdat het niet anders kan. Door de VCP kun je erachter komen of er wapens gesmokkeld worden", legt Sld-1 Jeroen tenslotte uit.
   

   
Battlegroup
Officieel was de oefening niet ingepland voor 45 Painfbat, maar het komt het bataljon goed uit in de
aanloop naar Afghanistan volgend jaar. "Volgend jaar gaan we inroteren, zodat we er begin volgend jaar er
helemaal moeten zijn", vertelt plaatsvervangend bataljonscommandant majoor Marco. Het
bataljon vormt dan in Uruzgan de Battlegroup. "Voor die tijd moeten we klaar zijn. Gezien de huidige
vulling van het bataljon en de trainingsarbeid die we verrichten, denk ik dat dit heel veel garantie biedt
voor succes. Iedereen is serieus met zijn vak bezig."

In volle vaart
Dat het bataljon nog een heel jonge eenheid is, hoeft geen nadeel te zijn, vindt majoor Marco: "In het
bataljon hebben we een mix van een ervaren kader en onervaren manschappen. Er is hard gewerkt om deze trein rijdende te krijgen. Op dit moment is de trein in volle vaart, dus voor nieuwelingen is het soms moeilijk om erop te stappen. De trein gaat hard, maar nog niet  te hard. Dit wordt nu als zodanig ervaren." Majoor Marco verzekert echter dat het bataljon niet door een druk opwerktraject al een half jaar weg is, nog voordat de echte uitzending goed en wel begonnen is. "In een evenwichtige opbouw hoort naast voldoende training ook op tijd rusten. De mensen moeten weer op adem kunnen komen."

 
Vertrouwen
Het vertrouwen dat het bataljon op tijd klaar is voor de uitzending naar Afghanistan volgend jaar groeit bij het personeel. Adjudant Casper: "We zitten nu duidelijk in een omslagmoment. Tot voor kort zaten we de drills en skills te beoefenen die horen bij een infanterist en nu maken we de omschakeling naar het missiegebied. In deze setting moeten we opnieuw aan elkaar wennen, maar dat gaat helemaal goed komen." Ook soldaat-1 Wielkens is positief gestemd: "Elke oefening merk je
zeker dat er vorderingen worden gemaakt. Dat zijn ook de berichten die ik hoor van de jongens uit het veld. In 2008 gaan we naar Afghanistan. In het opwerktraject gaan we nu van de ene naar de andere oefening. We hebben tijd genoeg om de drills en skills onder de knie te krijgen. De oefeningen worden steeds groter. Er zijn veel nieuwe mensen, maar ook voldoende ervaren kader. Er is zeker genoeg ervaring aanwezig om de mensen op tijd klaar te stomen." Eerste luitenant Marie-claire: "Over een half jaar zijn we er duidelijk klaar voor. Je ziet elke keer dat we vooruitgang boeken."

   

 

De Alfa-compagnie van 45 Pantserinfanterie-bataljon oefende tijdens de oefening in Güz-Altmark voor de tweede keer met een scenario dat gebaseerd was op Afghanistan. Hier werd een Vehicle Check-point belaagd door een zelfmoordterrorist.

Foto: Koroporaal Albert

   
Bron: de BIZON juli 2007 (nr. 6 jaargang 9)
 

Top