Home

 

INFORMATIEPUNT WAPENREINIGINGSMIDDEL PX-10 GEOPEND
13-10-2008

 

Het ministerie van Defensie heeft vandaag een informatiepunt geopend voor vragen over het wapenreinigingsmiddel PX-10. In de media is er de laatste tijd veel aandacht besteed aan het reinigingsmiddel. Aanleiding hiervoor was een schadeclaim van een marineman die ziek is geworden door blootstelling aan PX-10.

Het informatiepunt is bedoeld voor (oud)defensiemedewerkers die voor 1995 in dienst waren. Voor hen bestaat de kans dat zij bij werkzaamheden met dit middel in aanraking zijn gekomen. Uiteraard kunnen ook eventuele nabestaanden of vertegenwoordigers van (oud)militairen bij dit informatiepunt terecht.

Men kan bij het informatiepunt (070 – 4143150, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur) terecht voor alle vragen over PX-10. Er is ook een lijst met veelgestelde vragen (zie onderstaande link) waar al veel antwoorden te vinden zijn. Deze lijst zal iedere week worden aangevuld met vragen die al via het informatiepunt zijn binnengekomen.

(Oud)Defensiemedewerkers die met PX-10 hebben gewerkt kunnen zich ook bij het informatiepunt laten registreren. Zij moeten dan het onderstaande registratieformulier invullen en via e-mail of post opsturen. De reden van contact, vraagstelling, opmerkingen, eventuele blootstellinghistorie in relatie tot PX-10 en eventuele gezondheidsproblemen worden dan geregistreerd.

PX-10 wordt al sinds de jaren zeventig als wapenreinigingsmiddel bij Defensie gebruikt. Zeker tot in de jaren tachtig heeft PX-10 benzeen bevat. Benzeen wordt beschouwd als kankerverwekkende stof en wordt in verband gebracht met het ontstaan van leukemie. Defensie wil graag meer te weten komen over de exacte samenstelling van PX-10, die niet altijd gelijk was, over het gebruik bij de onderdelen in de loop der tijd en over de effecten voor de gezondheid. Daarom wordt daar nader onderzoek naar gedaan.

Via DEZE LINK vindt u een PDF-bestand met veelgestelde vragen en een invulformulier, een WORD-bestand.

Bron: www.defensie.nl

 

Top