Dit was de home page van de 1e opzet van de site. Die ging toen hoofdzakelijk over mijn diensttijd bij het 45e.