Uitnodiging

 

Voordat in het najaar van 2004 een groot gedeelte van de kazerne wordt afgebroken zal op de Johan van den Kornputkazerne een reünie worden gehouden op vrijdag 14 mei 2004. De reünie is bestemd voor al het militair en burger personeel, dat ooit heeft gewerkt op de Johan van den Kornputkazerne.

De kazerne is opengesteld van 14.00 uur tot 22.00 uur.
Van 16.00 uur tot ongeveer 16.30 uur zal er een officieel gedeelte plaatsvinden, op de appèlplaats of in de onderhoudsloods, afhankelijk van de weersomstandigheden. Er zullen diverse locaties op de kazerne geopend zijn. De (oude) Manschappenkantine en de (oude) Onderofficierskantine zijn geopend voor een hapje en een drankje. De catering zal verzorgd worden door café-restaurant "Sportlust". Naast koffie/thee en diverse (alcoholische) drankjes is er de mogelijkheid om diverse broodjes/soep op eigen kosten te verkrijgen.

Het tenue is naar eigen inzicht.
Aangezien de Johan van den Kornputkazerne geen Defensieterrein is, geschiedt het betreden hiervan op eigen risico. Verzocht wordt d.m.v. onderstaande strook, opgave van deelname te doen en € 2,50 te gireren voor organisatiekosten.

Met vriendelijke Kornputgroet en hopende u op 14 mei te mogen ontvangen, voorzitter Reüniecommissie Johan van den Kornputkazerne:

Eerste-luitenant Sierd Tilma

Commissieleden: Luitenant-kolonel André Buimer, Luitenant-kolonel B.D. Roel Derkx,
Sergeant-majoor Piet Mulder, Adjudant-onderofficier B.D. Hans Winter,
Adjunct-commies Koop Bekker en Korporaal der eerste klasse B.D. Bart Kreeberg.

Verzoeke onderstaande gegevens vóór 1 mei 2004, op te sturen naar:
43 Hrstcie, t.a.v. Dhr. K. Bakker, Antwoordnummer 136, 8330 KA Steenwijk (zonder postzegel)

Neemt deel op 14 mei 2004:

NAAM:.........................

ADRES:........................

POSTCODE-WOONPLAATS:.........................

Verzoeke voor organisatiekosten € 2,50 vóór 1 mei 2004, te gireren naar postrekening 307083 t.n.v. Reüniecommissie Johan van den Kornputkazerne, De Rikking 64, 8332 CG Steenwijk

N.B. Vriendelijk verzoek andere "Kornputters" op de hoogte te stellen over de inhoud van deze brief, indien u denkt dat zij deze mogelijk niet hebben ontvangen