Terug naar Ermelo     Home

 

Voor het eerst Beversluisprijs voor individuele militair
 

 

Voor het eerst heeft een individuele militair de Beversluisprijs van de stichting Marine Sanatorium Fonds (MSF) ontvangen. Sergeant-majoor Jan Verheij kreeg de bijzondere prijs op donderdag 06-11-08 overhandigd tijdens een speciaal bataljonsappel, voorafgaand aan de commando-overdracht van 45 Pantserinfanteriebataljon, Regiment Infanterie Oranje Gelderland.

Sergeant-majoor Verheij ontvangt de waardering voor de bijzondere manier waarop hij achterblijvers heeft opgevangen tijdens de uitzending van het bataljon naar Uruzgan. Niet alleen militairen die om medische of sociale redenen niet mee konden op missie, konden op zijn hulp rekenen. Ook voor de gewonde militairen en hun familieleden was hij hét aanspreekpunt. Voor gewonde militairen die uit het inzetgebied werden gerepatrieerd stond hij dag en nacht klaar. Hij hielp ouders en familieleden bij het contact met de gewonde militairen. De gewonde soldaten hielp hij met administratieve problemen. Hierdoor maakte hij het accepteren van de blijvende beperkingen meer dragelijk. De steun van sergeant-majoor Verheij beperkte zich niet tot het personeel van zijn eigen eenheid en zijn inzet heeft effect gehad op het moreel van het gehele bataljon.
 

 
De Beversluisprijs is vernoemd naar de oprichter van het Marine Sanatorium Fonds. De prijs wordt sinds 1993 jaarlijks toegekend aan een persoon of een groep personen die een grote bijdrage hebben geleverd aan een positief werkklimaat voor defensiepersoneel.
 
Zie ook de andere foto's van deze prijsuitreiking

 

Top