Terug naar Uruzgan     Home

 

Uitreiking Dapperheidonderscheidingen Afghanistangangers

 
 
Zestien militairen hebben vandaag (07-10-09) een dapperheidonderscheiding ontvangen vanwege uitzonderlijke prestaties onder extreme en gevaarlijke omstandigheden tijdens acties in Afghanistan. Namens koningin Beatrix reikte minister Eimert van Middelkoop de versierselen uit op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. “Vandaag is een dag van trots voor de hele Nederlandse krijgsmacht.”
 


Minister Eimert van Middelkoop reikte Het Kruis van Verdienst o.a. uit aan SMI J. van Velsen van 45 PIB RIOG

 

De militairen krijgen de Koninklijke onderscheiding omdat zij hun persoonlijke belangen ondergeschikt hebben gemaakt aan de belangen van collega’s en medemensen. Tijdens verschillende operaties hebben zij hun eigen leven en gezondheid geriskeerd ten dienste van anderen.

 

 
Het kruis van Verdienste werd die dag onder anderen uitgereikt aan:

Sergeant-majoor van het wapen der infanterie Jacob van Velsen

Eenheid: 45 Pantserinfanterie bataljon
Publieke uitreiking: het Kruis van Verdienste

Sergeant-majoor Jacob van Velsen is op eigen initiatief de Helmand rivier over gezwommen en heeft zich tot tweemaal toe in een brandende en deels exploderende nederzetting begeven om in nood verkerende ISAF en Afghaanse militairen te redden. Hij heeft een gewond geraakte Afghaanse militair en enkele ISAF militairen uit hun benarde situatie weten te redden en in veiligheid gebracht. Na deze redding, heeft hij zorg gedragen voor de medische evacuatie van de gewonde Afghaanse militair.

 

Bron: defensie.nl

 

Zie ook dit fotoalbum.

 

Top