Terug naar Uruzgan     Home

 

NAVO-MEDAILLE VOOR BATTLEGROUP EN AIR TASK FORCE

02-06-2008

 

Een groot deel van de Battlegroup 6 van de  Task Force Uruzgan heeft afgelopen weekeinde op Kamp Holland de NAVO-medaille voor vredesoperaties opgespeld gekregen. Ook hun collega’s van de Marechaussee en het basiscommando kregen deze onderscheiding. Hetzelfde gold voor het personeel van de Air Task Force 7 (ATF) in Kabul.

Voor de NAVO-medaille voor vredesoperaties komen militairen in aanmerking die meer dan dertig dagen aaneengesloten in een missiegebied verblijven. De  commandant van de Battlegroup, luitenant-kolonel Kees de Rijke, noemde het een belangrijke decoratie. Dat vanwege de essentiėle rol die de militairen van deze eenheid vervullen. De Rijke zei ervan overtuigd te zijn dat de veiligheid in Uruzgan door de inzet van de Battlegroup  groeit.

De commandant van de Task Force Uruzgan, kolonel Richard van Harskamp, sloot zich bij de woorden van De Rijke aan. “Mede door jullie inzet is het rustiger buiten de poort. Daarom heeft de NAVO-medaille veel meer betekenis dan de dertig dagen dienst doen in bondgenootschappelijk verband.”

Het personeel van de Air Task Force 7 bij Kabul kreeg de NAVO-medaille uitgereikt door generaal-majoor Jouke Eikelboom. Hij is directeur van het Air Coordination Element van het hoofdkwartier van ISAF in Afghanistan.

Bron: www.defensie.nl
Foto's: Defensie

 

Top