Terug naar Uruzgan     Home

 

Een goede krijger

16 juni 2008

 

De laatste keer 'buiten de poort' hebben we opgetreden als ‘force protection’ voor het Provinciaal Reconstructie Team (PRT). We zijn dus niet echt ‘de green’ in geweest, maar we hebben de mensen begeleid die hier in het gebied zijn voor de opbouwende taak. We hebben het PRT begeleid naar een schooltje, een politiepost en een moskee.

Het PRT heeft overleg gehad met de hoofdleraar van de school over het bouwen van een muur om de school heen. Hierdoor kunnen er ook meisjes naar school, aangezien ze dan van buiten worden afgeschermd. Wij hebben als peloton een kordon gelegd rond de school zodat het PRT zaken kon doen.


Ricardo knoopt bij de moskee een
 gesprek aan met de lokale jeugd.


Het volgende adres was een politiepost waar werd gepraat over verbetering van de post. Tijdens het beveiligen van de post klom de zon steeds hoger en plekken om even lekker af te koelen zijn er dan niet meer. Water drinken en zweten zijn de dingen die je dan het meest doet.
En bij het laatste punt, de moskee, is er gekeken naar de gang van zaken. Hier is namelijk al heel wat energie in gestoken. De moskee is wat gerenoveerd, een verfje, een muurtje hier en daar, etc. .

Tijdens het beveiligen heb ik, samen met de tolk, wat gesprekjes gevoerd met lokale kinderen. Eén van de kinderen wilde graag mijn pistool hebben, zodat hij de Taliban te lijf kon gaan als deze kwamen. Hij probeerde me te overtuigen door te laten zien dat hij een goeie krijger is. Hij deed dit door op een stuk van vijftien meter te laten zien hoe snel hij is en door de lichtste van de groep kinderen die er stond op te tillen.

Hoewel hij zijn uiterste best deed, heeft hij mij hiermee niet weten te overtuigen. Ik vroeg hem of hij dan wel wist waar de Taliban zit. Dat wist hij wel…. en hij wees naar de bergen. Maar die zijn er in veelvoud in het gebied. Ik heb hem dus, helaas voor hem, ‘nee’ moeten verkopen. Tegen die tijd was ook het gesprek van het PRT afgelopen. En dus tijd om weer naar de base te gaan, terug naar de koelte.

Tot zover, Kpl1 Ricardo

 

Ricardo's Landmacht Log

Top