P9210112

p9210112.jpg

En natuurlijk was ook 'De Krokodil' die dag aanwezig (De YP408, de S2 van de
vroegere Bataljons commandanten van het 45e)