Terug naar Ermelo     Home

 

Uitreiking eerste Regimentslegpenningen RIOG

Door 43 Gemechaniseerde Brigade · 2 juli 2012

 
De eerste Regimentslegpenning van Regiment Infanterie Oranje Gelderland is uitgereikt aan adjudant Monster. Deze penning is onlangs opnieuw ingesteld. Regiments- en bataljonscommandant Luitenant kolonel Schmidt reikte de penning uit tijdens het bataljonsappel. Adjudant Monster kwam hiervoor in aanmerking vanwege uitmuntend functioneren. Hij is van groot belang voor de identiteit van het regiment en bataljon van hoog tot laag in de rangen en draagt kernwaarden zoals: vakmanschap, loyaliteit en kameraadschap op voorbeeldige wijze uit.

Hij verdient hiermee uitzonderlijk respect. Opmerkelijk is dat dit al de tweede regimentslegpenning is, die hem is toegekend. Eerder ontving hij ook de regimentslegpenning van 11 Infanteriebataljon AASLT Garde Grenadiers en Jagers.
 

 

Bron: www.facebook.com/43mechbrig

 
Op Donderdag 19 juli 2012 is tijdens de commando overdracht van de C "Hanen" Compagnie de Regimentslegpenning met nummer 2 uitgereikt aan Kapitein Bart.
 

 
Voor een uitgebreid verslag en toelichting waarom beide heren in aanmerking kwamen voor een Regimentslegpenning verwijzen we graag naar 'De Oranje Gelderlander' nummer 12 van het 3e kwartaal 2012 de pagina's 3 en 4.

 

Top