foto12

foto12.jpg

Het is de bedoeling, dat op deze kamers de militairen met vier personen op één kamer komen te liggen.