Terug naar Ermelo     Home

 

Invoering 48-maandenmodel was geslaagde periode

KAPITEIN SILVESTER EN NATRES LEERDEN VAN ELKAAR.

 
 
Kapitein Silvester, kapitein O&T bij RMC West dient na dertig jaar weer onder de vlag van zijn oude regiment. November Romeo sprak met hem over zijn laatste tour de force bij RMC West, het invoeren van het 48-maandenmodel bij 20 Natresbataljon. Het Korps Nationale Reserve kent sinds enige tijd een vierjarige oplei-dingstraject volgens het zogeheten 48-maanden-model. De invoering daar van was bijna een operatie op zichzelf. De man die binnen 20 Natresbataljon leiding heeft gegeven aan
de invoering van het nieuwe opleidingsmodel is kapitein Guido Silvester. Deze voormalige bataljonsadju-dant van de Koninklijke Militaire Academie had in zijn rijke KL-loopbaan al veel te maken gehad met Opleiding & Training (O&T).
 

 

Flexibel en gemotiveerd.
Toen hij in 2003 kapitein O&T bij RMC West werd, kreeg hij de taak om de nieuwe werkwijze in te voeren bij mensen die al heel lang aan vaste patro-nen gewend waren geraakt en die de lesstof vaak al
van binnen en van buiten kenden.
"Een voordeel van het 48-maanden model is dat

iedereen op hetzelfde niveau oefent," zegt Silvester. "Een
nadeel bleek echter dat degenen die al langer bij de Natres dienden, nu eigenlijk 'terug naar af' moesten. Maar ik zag wel dat die ouderen flexibel en gemotiveerd optraden en zo de jongens mee hebben kunnen nemen tot waar het bataljon nu staat.
Men was positief, stond voor zijn taak en bleef professioneel." En nu de korpsbreed uniformiteit binnen de opleiding is en er overleg plaats vindt tussen de bataljons onderling en ook met het Korpsbureau mag Silvester terug kijken op een geslaagde periode bij RMC West.
 

 

 
Oranje Gelderland
Na twee jaar bij RMC West is kapitein Silvester inmiddels voortijdig 'weggeplukt'. Sinds 13 juni is hij projectofficier bij de Kernstaf van het nieuw opgerichte 45 Bataljon 'Oranje Gelderland'. Dit pantserinfanteriebataljon zal gelegerd worden in de Generaal Spoorkazerne in Ermelo.
Voor Guido Silvester, in 1972 begonnen op de KMS, voelt het als thuiskomen. Hij is namelijk van 1960 tot 1972 opgegroeid in Suriname, waar zijn vader beroepsmilitair was bij de toenmalige Troepenmacht in Suriname (TRIS). Na zijn tijd aan de Koninklijke Militaire School was zijn eerste plaatsing bij diezelfde TRIS, tot Suriname in 1975 onafhankelijk werd.
Wijze les
Toch heeft Silvester wel degelijk ook een band met de Nationale Reserve opgebouwd. Van een Natres korporaal leerde hij onlangs nog een wijze les, vertelt hij. Hij gaf schietinstructie aan een onderdeel van de Studentenweerbaarheid op de schietbaan in Crailo. Helaas was slechts de helft van het totaal aangemelde aantal schutters aanwezig. Silvester schoot uit zijn slof en foeterde de aanwezigen uit om de bedroevend lage opkomst. Maar een aanwezige Natres hulpinstructeur maande hem: "Nooit schelden op degenen die wél aanwezig zijn! Die zijn wel gemotiveerd en balen er ook van dat hun kompanen het laten afweten."
 
 

 
En wie van ons weet nog dat alle dienstplichtige militairen, die indertijd uitgezonden werden naar dat land, dat deden onder de kleuren van het Regiment Oranje Gelderland? Silvester dacht er nog eens over na en maakte daarop zijn excuus.

Bron: November Romeo nr. 5 van september 2005
Korpsblad voor de Nationale Reserve

 

Top