Terug naar Ermelo    Home

 

Toespraak Commandant LAndStrijdkrachten (CLAS)
Luitenant-generaal Peter J.M. van Uhmt.g.v.
Vaandeluitreiking en heroprichting
Regiment Infanterie Oranje Gelderland
14 september 2006

 

Militairen van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland, veteranen en overige voormalige militairen van het RIOG, meneer de Burgemeester, dames en heren,

Het is mij een grote eer zo dadelijk, namens Hare Majesteit de Koningin, het vaandel van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland te mogen uitreiken aan de regimentscommandant, de luitenant-kolonel De Rijke. Deze plechtigheid staat direct in verband met de heroprichting van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland dat vandaag – na een periode van twaalf jaar – weer intreedt in de gelederen van het Commando Landstrijdkrachten. Door de verbintenis van dit regiment met het in de Generaal Spoorkazerne gelegerde nieuwe 45 Pantserinfanteriebataljon, kan ik mij als locatie voor deze ceremonie geen passender decor indenken dan dit Marktplein. Deze publieke plechtigheid, in het kloppend hart van Ermelo, onderstreept nog eens dat de krijgsmacht van en voor de Nederlandse samenleving is. Zij accentueert daarnaast ook de eeuwenoude relatie van het regiment met Gelderland.

“Meer groen op de grond” stond er in de Prinsjesdagbrief van 2003. Anno 2006 is de noodzaak hiervan niet minder geworden maar zelfs toegenomen. De internationale veiligheidssituatie vraagt in toenemende mate om goed opgeleide militairen die zich onder moeilijke omstandigheden kunnen inzetten voor vrede en veiligheid. Niet alleen in Afghanistan, maar ook in landen als Bosnië, Soedan en Kongo.

Conflicten worden uiteindelijk op het land beslist en de oprichting van het 45 Pantserinfanteriebataljon Oranje Gelderland draagt ertoe bij dat Nederland aan deze toenemende behoefte kan blijven voldoen. De Nederlandse samenleving krijgt hiermee een extra instrument, om vrede en veiligheid, waar ook ter wereld, te beschermen en, indien nodig, af te dwingen.

De historische band van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland is geënt op de streekgebonden wijze waarop men vlak na de Tweede Wereldoorlog de rekrutering van infanteristen organiseerde. Per regio kregen de regimenten Infanterie in 1950 namen toegewezen die streekgebonden waren. Dat kon de naam zijn van een bekende militair, die uit de streek afkomstig was, of een naam die verwees naar de regio zelf. Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland is een voorbeeld van de laatste categorie. De naam Oranje Gelderland is direct ontleend aan een eerder regiment dat in de 18e eeuw in deze regio was gelegerd. In 1950 kreeg het regiment bovendien de traditie overgedragen van twee infanterie-eenheden, namelijk het 5 Regiment Infanterie en het 8 Regiment Infanterie. Vooral het 8 Regiment Infanterie, dat zo heroïsch vocht in de meidagen van 1940, heeft een nauwe binding met Gelderland. Ik ben dan ook verheugd dat de historische verbintenis van het regiment met deze regio opnieuw concreet is geworden en ik spreek de hoop uit dat de Gemeente Ermelo en het 45 Pantserinfanteriebataljon nu en in de toekomst goede relaties en warme contacten zullen onderhouden.

Het regimentsvaandel onderstreept verder de historische band van het parate 45 Pantserinfanteriebataljon met zijn roemruchte voorgangers. Op dit vaandel en de cravattes staan immers de belangrijkste wapenfeiten vermeld, wapenfeiten verricht onder vaak bijzonder moeilijke omstandigheden.

Het vaandel symboliseert de band met het verleden, en daarmee de historische band die er bestaat tussen de veteranen en oudgedienden van het regiment en de militairen van het bataljon die vandaag en morgen hun belangrijke werk zullen verrichten, waar ook ter wereld. De eerste operationele inzet van het 45 Pantserinfanteriebataljon zal in april 2008 plaats vinden in de Afghaanse provincie Uruzgan. Ik wens allen die onder het vaandel van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland dienen of gaan dienen, veel voorspoed toe.

Ter gelegenheid van deze bijzondere plechtigheid heeft Hare Majesteit de Koningin een Koninklijk Besluit uitgevaardigd. Ik verzoek de paradecommandant het vaandel te laten onthullen en de ban te laten openen. Aansluitend zal mijn adjudant dit Koninklijk Besluit voorlezen.

 

 
 
 
 
 

Top