Terug naar Ermelo     Home

Roemrucht Regiment te boek gesteld

    EÚn van Nederlands meest aansprekende militaire eenheden, het Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG), is na twaalf jaar 'in de mottenballen' herrezen. Door zijn verbintenis met het nieuwe 45 Pantserinfanteriebataljon te Ermelo, de jongst gevechtseenheid van de Nederlandse landstrijdkrachten, is een eeuwenoude militaire traditie herboren. Ter gelegenheid hiervan heeft het Nederlands Instituut voor Militaire Historie de bewogen en kleurrijke geschiedenis van dit regiment opgetekend. De nieuwe publicatie is vanaf 14 september verkrijgbaar.  

Het RIOG door de tijd heen
Dit boek maakt duidelijk dat het huidige regiment afstamt van eenheden die betrokken waren bij belangrijke momenten uit de Nederlandse militaire geschiedenis. De lezer wordt van de Tachtigjarig Oorlog (1568-1648) en de strijd tegen Frankrijk in de periode 1672-1713 meegevoerd naar de tijd van Napoleon. De Franse keizer zou in 1815, mede dankzij de inzet van de voorgangers van het RIOG, bij Waterloo het onderspit delven. Ook in de meidagen van 1940 deden de voorgangers van Oranje Gelderland van zich spreken, ditmaal tegen de Duitsers bij de gevechten op en rond de Grebbeberg.

Inzet overzee
De periode na de Tweede Wereldoorlog blijft evenmin onbesproken. Zo passeren de inzet overzee in Nederlands-IndiŰ en Nieuw-Guinea tijdens de dekolonisatie, de jarenlange stationering in Suriname en de Koude Oorlog de revue. Alles bij elkaar een meer dan indrukwekkend overzicht van de veelzijdige (krijgs-) verrichtingen, waarmee het huidige regiment met zijn illustere voorgangers wordt verbonden.

Breed publiek
Dit is een boek dat door veteranen en oudgedienden van het roemruchte Regiment Infanterie Oranje Gelderland en zijn voorgangers niet mag worden gemist. Het zal echter evenzeer door alle ge´nteresseerden in de Nederlandse militaire geschiedenis in het algemeen met belangstelling zal worden gelezen.

Titel: Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland.
Auteurs: Martin Elands, Petra Groen, Joep van Hoof en Michiel de Jong
Uitgever: Boom, Amsterdam
Omvang: 160 pag., 21 x 22,5 cm., kleur, ge´llustreerd
ISBN: 90 8506 382 5

Top