Terug naar Ermelo     Home

 

Regimentsweek 2010
 

     1    2     3    

 
Zaterdag 16-10-10 Reunie St. TRISKontakten

De uitvoering start in eerste instantie op de ronde Bataljonsappelplaats, bij het TRIS monument. Hier zal een appel gehouden worden en een krans gelegd worden ter nagedachtenis aan hen die in Suriname overleden zijn. Hierna zullen de gasten in de gelegenheid gesteld worden de static-show te bezichtigen. Hierbij zullen voertuigen van de TRIS te zien zijn, alsmede 1 x CV-90, 1 x Fennek, een wapenshow en een mortierstelling. Doel is een beeld te schetsen van de huidige bewapening, en het verschil met vroeger te laten zien. Na de static-show zal men in de gelegenheid zijn de KKW-sim te bezoeken, waar men, des gewenst, zelf kan deelnemen aan een schietoefening.
 

Tot zover het 'formele' verhaal. Ook deze tweede door de Stichting TRISKontakten georganiseerde grote reŁnie op de Generale Spoorkazerne was weer heel druk bezocht. Ruim 800 mensen hadden zich aangemeld. Het programma van die dag zag er als volgt uit:

09:30 - 10:00 Ontvangst reŁnisten
09:45 De bus vertrekt om 09.45 uur vanaf het station Ermelo naar de Generaal Spoorkazerne, deze bus rijdt eenmaal. In de middag zal hij rond 16.30 uur van af de Generaal Spoorkazerne vertrekken naar het station Ermelo
10:00 Huishoudelijke mededelingen (ceremoniemeester) en welkomstwoord Ad van Wingerden (voorzitter Stichting TRISKontakten)
11:00 Vertrek naar de grote appelplaats en begin van het ceremonieel gedeelte:
  Opstellen van de vaandelwacht, met aansluitend een toespraak van de bataljonscommandant de luitenant kolonel F. Overdiek en A. van Wingerden
   
 

   
  Oplezen van de namen van de Trissers die omgekomen zijn.
  Last Post gevolgd door 2 minuten stilte.
   
 

   
  Kranslegging door de bataljonscommandant Overste F. Overdiek en het bestuur van TRISKontakten.
  Vertrek vaandelwacht, waarna een stille tocht langs het monument aan aanvang neemt.
13:00 Rijstmaaltijd, tevens verkoop van loten met als doelstelling een graftombe en monument in Suriname voor de Trissers die in Suriname zijn omgekomen en begraven.
14:30 Reunie. Tijdens en na de maaltijd kan onder het genot van een drankje de diverse kramen van de Stichting TRISKontakten worden bezocht en zal in diverse zalen de muzikale omlijsting worden verzorgd door de band Zorengue, Tommy Thompson en de And're zusjes. Ook is een bezoek aan de staticshow met diverse oudere en nieuwe voertuigen (waaronder het nieuwste voertuig de CV90) bezichtigt kunnen worden
 

 

 
16:00 Trekking loterij
16:30 Vertrek bus vanaf kazerne naar NS station Ermelo
   
 

     1    2     3    

 

Top