Terug naar Ermelo     Home

 

Regimentsweek 2010
 

     1    2     3    

 
Na de officiële heroprichting van het 45e Pantser Infanterie Bataljon "Regiment Infanterie Oranje Gelderland" (45 PIB RIOG) op 14 september 2006 op het Marktplein in Ermelo, wordt dit jaarlijks 'herdacht' tijdens de regimentsweek op de kazerne. Dit jaar werd deze week op een later tijdstip gehouden dan gebruikelijk, namelijk in week 41 (van 12 tot en met 16 oktober 2010).

Door Lt-Kol F. Overdiek (regiments- en bataljon commandant) werd de regimentsweek als volgt toegelicht:
Door een combinatie van mentale en fysieke prestaties tijdens afwisselende activiteiten en belangrijke tradities van ons regiment, wil ik bereiken dat we aan het eind van de week beseffen dat we samen deel uitmaken van hét infanterieregiment dat zijn sporen heeft verdiend in de gebeurtenissen die een wezenlijk deel uitmaken van onze vaderlandse geschiedenis. Dat we deel uitmaken van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland.

De week begint met een groepsgewijze verplaatsing en Diemaco schieten op de schietbaan in Harderwijk. Tevens wordt er voor de eerste maal een schietwedstrijd gehouden. Daarna zal de woensdag beginnen met krijgshistorie van het regiment, dat uitmondt in een quiz en voor de kaderleden afgesloten wordt met een kader regimentsdiner. Op donderdag vindt een sportdag plaats waar na een bbq en een feestavond gehouden wordt. Op vrijdag wordt de week afgesloten met een beëdigingsceremonie (noot red. -deze was helaas vervallen). Bovendien zal op deze dag een reünie van 6 Infanterie Bataljon Nederlands Nieuw Guinea plaatsvinden.

Op zaterdag 16-10-10 vond er een grote reünie plaats, die georganiseerd was door de Stichting TRISKontakten.

 
Het programma van deze week zag er als volgt uit:
Maandag 11-10-10 Verplaatsen voertuigen van TRISKontakten
Op deze dag zijn een aantal 'oudere' militaire van 45 PIB RIOG naar het TRIS museum in Zwijndrecht gegaan om de voertuigen te verplaatsen van Zwijndrecht naar Ermelo. Omdat het een 12-tal voertuigen betrof, had het bataljon spontaan aangeboden om hiervoor chauffeurs te zullen leveren. De verplaatsing zou plaats vinden op dinsdag en daarom kwamen een zevental chauffeurs op maandagavond al naar Zwijndrecht. Uiteraard werden bij de voertuigen diverse herinneringen aan vroeger opgehaald. Het was die avond niet vroeg toen de mannen gingen slapen.
 
 
Ondanks het laat slapen gaan, was het 's morgens toch weer vroeg dag en werden de diverse voertuigen naar buiten verplaatst en kreeg een ieder de kans om het voertuig (voor zover dat mogelijk was) in te stellen op zijn maat. Voor één militair is dat helaas niet gelukt, want de chauffeursplaats van de voertuigen bleken toch kleiner voor zijn benen en buik. Bij de eerst beweging met de voertuigen werd soms nog wat angstig gekeken. Het was tenslotte al ruime 25 tot 30 jaar geleden, dat men voor het laatst in een dergelijk voertuig had gereden.
 

Voor een uitgebreider fotoverslag van de avond en de verplaatsing: zie DEZE LINK

 

 
Dinsdag 12-10-10 De Pauwerrun en Schietwedstrijd
De Pauwerrun bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een run (speedmars) over 6,1 km (vanaf Leuvenum naar de schietbaan Harderwijk) in gemixt teamverband. De verplaatsing moet zo snel mogelijk plaatsvinden.
 

 
Het tweede onderdeel is een schietoefening. Deze twee onderdelen zullen een bepaald resultaat opleveren. Voor de 3 beste teams zullen er prijzen beschikbaar gesteld worden.
De inmiddels ook gearriveerde chauffeurs met de TRIS voertuigen hebben ook nog even hun 'kunsten' kunnen vertonen op de schietbaan. Het was alleen opvallend, dat een (burger-)vrouw beduidend beter had geschoten dan een officier.
 
 

     1    2     3    

 

Top