Terug naar Ermelo     Home

Oprichting 45
 

Pantserinfanteriebataljon

BATALJON IN AANBOUW

 

Er klinken veel bouwgeluiden op de Ermelose Generaal Spoorkazerne. Werk in uit≠voering: 45 Pantserinfanterie≠bataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland wordt uit de grond gestampt. De kernstaf van deze eenheid is momenteel niet groter dan vijf man. Overste Kees de Rijke, de nieuwe commandant, maakt zich zorgen waar hij over twee jaar die andere 800 man moet huisvesten.

In een tijd dat eenheden worden afgestoten en veel personeel zijn baan verliest, is de wederopstanding van 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland (RIOG) bijzonder te noemen. Dat vindt ook overste Kees de Rijke die zich sinds begin mei 2005 de nieuwe commandant mag noemen. Vervelend voor hem is dat hij die nieuwe functie de eerste maanden nog moet combineren met zijn huidige functie bij de Bestuursstaf (voorheen Centrale Organisatie geheten) in Den Haag. 'De KL heeft de oprichting van 45 Painfbat versneld. En dat betekent voor mij nu het verzetten van enorm veel werk.'

Vervijfvoudigd
Was overste De Rijke begin mei 2005 nog de eerste en enige militair van 45 Painfbat, inmiddels is zijn eenheid vervijfvoudigd. Want hij beschikt inmiddels over een kern staf van vijf man. 'Mijn eerste kaderleden krijgen het erg druk', zegt de nieuwe commandant. 'Want zij worden niet alleen belast met de werving van personeel, maar ook met het beheer van nieuw instromend materieel, zoals een volledig pakket nieuwe YPR's dat afkomstig is uit diverse mob-complexen. Het zal vanaf nu snel gaan met de oprichting van 45 Painfbat. In een moordtempo richten we achtereenvolgens de verschillende compagnieŽn op en net als alle andere KL-eenheden dienen we eind 2007 al volledig te zijn gevuld.' 45 Painfbat gaat samen met 44 Painfbat de twee (volledig parate) pantserinfanteriebataljons vormen van 43 Mechbrig. Het eerste BBT-personeel komt echter niet alleen over vanuit deze brigade. Ook de uit Duitsland terugkerende eenheden van 41 Mechbrig zullen een belangrijke leverancier worden voor 45 Painfbat. 'Bij een inventarisatie hebben veel BBTers van deze brigade aangegeven dat zij graag bij ons willen komen werken. Dat kunnen we ons niet beter wensen, want als nieuwe eenheid willen wij natuurlijk graag militairen binnenkrijgen die al eerder een gevechtsfunctie hebben gedraaid; dat is goed voor de ervaringsopbouw. Om ervaren militairen te kunnen binnenkrijgen, bieden we zelfs een miniloopbaan aan: iedereen die eerst een "lopende infanterist" is geweest, krijgt van ons een voertuigfunctie of een specialistische functie aangeboden, zoals die van boordschutter of wielchauffeur.
Voor wat betreft het werven van volledig nieuw personeel, krijgt 45 Painfbat in ieder geval de maximale steun van de banenwinkels. 'Maar liefst drie banenwinkels (Zwolle, Assen en Amsterdam) zijn voor ons actief met het regionaal werven', zegt overste De Rijke. 'Duidelijk is dat wij veel baat hebben bij de vestiging van 45 Painfbat in Ermelo: je bent niet alleen interessant voor jongeren uit de Veluwe, maar ook voor die uit de Flevopolder en zelfs de Randstad.'
Maar niet alleen de vulling van BBT≠functies, ook die van kaderfuncties is natuurlijk van groot belang. Al in september moet de eerste compagnie, de Alfa-compagnie, worden opgericht. De vulling van kaderfuncties moet al in de maanden daarvoor rond zijn. De Rijke maakt zich geen zorgen hierover. 'Nu al krijg ik per dag minstens vijftien mailtjes binnen van militairen die geÔnteresseerd zijn in een mogelijke functie bij 45 Painfbat. Misschien een leuke anekdote: de eerste die mij belde voor een mogelijke functie was er zo vroeg bij dat hij me eerst moest gaan vertellen dat ik de nieuwe commandant van 45 Painfbat zou worden!'

Intra
Waar overste De Rijke zich wel zorgen over maakt, is de beschikbare infrastructuur op de Ermelose Generaal Spoorkazerne. 'De infra is voor ons nog steeds een drama.
Er wordt nu weliswaar veel gebouwd op de kazerne, maar de snelheid van het bouwen loopt niet synchroon met de versnelde oprichting van 45 Painfbat. 400 Geneeskundig Bataljon is de hoofdgebruiker van deze kazerne, maar deze eenheid gaat zich de komende tijd qua personeel sterk uitbreiden.
En dat geldt ook voor het Schoolbataljon Centraal dat op een aangrenzende kazerne zit. Het infra probleem speelt met name op bij de wapenkamers en de legeringsgebouwen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat mijn personeel straks wordt verspreid over de gehele kazerne in allerlei gebouwtjes die niet eens voldoen aan de legeringsnormen. Dat zou dodelijk zijn voor de uitstraling van de nieuwe eenheid. Daarom hoop ik dat er op de kazerne zo snel mogelijk een tijdelijk prefabdorp uit de grond kan worden gestampt waardoor mijn eenheid tenminste bij elkaar zit.'
Had 45 Painfbat misschien beter op een andere locatie gevestigd moeten worden? 'Oh nee, absoluut niet. Het is juist erg mooi dat 45 Painfbat in Ermelo wordt gevestigd', zegt overste De Rijke, terwijl hij zijn baret afzet en het oude RIOG-embleem, bestaande uit een koperen afbeelding van pauwenveren, oppoetst. 'Gekregen van een oudgediende', verklaart hij. 'De oprichting van 45 Painfbat houdt ook de wederopstanding in van de traditie van Oranje Gelderland en dat betekent heel veel in de beleving van veteranen. Het mooie van onze regimentstraditie is dat zij haar oorsprong vindt in een kasteeltje nabij Ermelo. Ons embleem van pauwenveren zie je dan ook terug in het gemeentewapen van Ermelo.'

Infanterie eenheid even geleid door cavaleristen
De kern staf van 45 Painfbat is in Ermelo momenteel druk bezig met de oprichting van 45 Painfbat. Maar daar is zij niet alleen in. Ook de staf van 101 Tankbataljon van overste Dirk-Jan Broks uit het Duitse Seedorf werkt hard voor 45 Painfbat. Zo behartigt deze staf niet alleen de belangen van 45 Painfbat in Seedorf, maar voert zij ook alle planningswerkzaamheden uit van 45 Painfbat voor de komende twee jaar, zoals het aanvragen van oefengebieden en schietbanen.
Vreemd? Nee, want het is de staf van '101' die medio 2006, na eerst het eigen bataljon te hebben afgebouwd, medio 2006 geleidelijk zal verhuizen naar Ermelo en daar dan wordt omgevormd tot de bataljonsstaf van 45 Painfbat. 'Een opvallend item in de reorganisatie is dat mijn pantserinfanteriebataljon voor een periode zal worden geleid door met name cavaleristen', zegt overste 'Daar voorzie ik natuurlijk geen problemen in. Integendeel, bij manoeuvre optredens trekt de infanterie toch al gezamenlijk op met de cavalerie. Bovendien: in 2007 worden onze YPR-pantservoertuigen vervangen door het nieuwe Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV). Welnu, het IGV is zo groot en zwaar, dat kan je bijna een tank noemen.' lachend: 'Misschien kunnen we ons tegen die tijd beter 45 Tankbataljon RIOG gaan noemen.'

Gefaseerde oprichting 45 Painfbat
45 Pantserinfanteriebataljon RIOG wordt geleidelijk opgericht:
A-cie: vanaf september 2005
B-cie: januari/februari 2006
C-cie: juli 2006
Bataljonssstaf: wordt vanaf juli 2006 geleidelijk overgenomen van 101 Tankbataljon uit Seedorf.

(bron: 'Landmacht' juni 2005)
Klik voor vergroting

 

Top