Terug naar Curaçao     Home

 

Landmacht naar Marinebasis Parera
 
Marinebasis Parera
Centraal op Curaçao ligt Marinebasis Parera. Op deze basis is de staf van Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied (CZMCARIB) gevestigd.

De basis biedt ook huisvesting aan:
 • een roulerende compagnie van de Koninklijke Landmacht;
 • de bootgroep Curaçao;
 • het Kustwachtsteunpunt Curaçao;
 • het Reddings- en Coordinatie Centrum van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

Daarnaast bevinden zich op de basis ook werkplaatsen, waar al het varend en rollend materieel wordt onderhouden. Ook het Operatiecentrum van de marine ligt op Marinebasis Parera. Van hieruit worden alle counterdrugsoperaties aangestuurd.

Infanteriecompagnie
Sinds augustus 2009 is een roulerende compagnie van de Koninklijke Landmacht gestationeerd op Curaçao. Deze compagnie valt onder het bevel van de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied (CZMCARIB). De eenheid is gelegerd op Marinebasis Parera.

De landmachtcompagnie ondersteunt de hoofdtaken van CZMCARIB. Deze zijn:

 • de verdediging van de territoriale integriteit van de Nederlandse Antillen en Aruba;
 • het handhaven van de (inter)nationale rechtsorde;
 • het ondersteunen van civiele autoriteiten.

Opdracht en taken
De roulerende landmachtcompagnie heeft in augustus 2009 de taken van de 31e infanteriecompagnie van het Korps Mariniers overgenomen. Dit betekent dat de compagnie de hoofdtaken van CZMCARIB ondersteunt.

Het enige verschil met de marinierscompagnie is te vinden in de voorbereiding op de taken. Zo vindt de opleiding ‘beteugelen van woelingen’ niet langer op Curaçao plaats, maar in Nederland.

Taken
Operationele taken:

 • Territoriale verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba;
 • Verlening van militaire bijstand;
 • Verlening van humanitaire bijstand (o.a. inzet bij rampen);
 • Handhaving van internationale rechtsorde;
 • Ondersteunen van opleiding Antilliaanse Militie, door te fungeren als ‘sparring’-partner.

Het verlenen van orkaannoodhulp aan de Bovenwindse eilanden blijft primair een taak van de 32e infanteriecompagnie, gestationeerd op Aruba. Bij escalatie kan de landmachtcompagnie algemene ondersteuning verlenen.

Naast operationele taken wordt de compagnie ook ingezet voor ceremoniële taken, zoals bij de Opening der Staten, Koninginnedag en dodenherdenking.

Oefenprogramma
Tijdens de roulatieperiode doorloopt de compagnie een intensief trainingsprogramma. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan bootdrills, compagnietrainingen op Wacawa, marsen, gevechtsopleidingen, schietoefeningen en praktijktrainingen in ‘beteugelen van woelingen’.

Bron: www.defensie.nl

 

 
 

Top