Terug naar Curaçao     Home

 

MARINE EN LANDMACHT ZIJ AAN ZIJ IN DE WEST

CURAÇAO - De Koninklijke Landmacht heeft 24 augustus op Curaçao de taken van de voormalige
31ste Infanteriecompagnie van het Korps Mariniers overgenomen. Brigadegeneraal Kees van den Heuvel, commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade, droeg op de marinebasis Parera de Bravocompagnie van 45 Pantserinfanteriebataljon over aan de Commandant Zeemacht Caribisch Gebied commandeur Peter Lenselink.

Vorig jaar maakte deze compagnie deel uit van Battlegroup 6 in Uruzgan.
De landmachteenheden ondersteunen in een viermaandelijks rotatieschema de hoofdtaken van CZMCARIB. Van de territoriale verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba, handhaving van de internationale rechtsorde, tot het verlenen van bijstand aan lokale autoriteiten. Orkaannoodhulp blijft primair een taak van de 32ste Infanteriecompagnie van het Korps Mariniers. Deze is gestationeerd op Aruba. Bij escalatie kan de landmachtcompagnie wel algemene ondersteuning verlenen.
Het overnemen van de taken door de KL vloeit voort uit een Defensiemaatregel uit 2007. Daarmee worden de kosten voor een permanent in de West geplaatste infanterie-eenheid gereduceerd en gelijktijdig bredere inzetopties en oefenmogelijkheden voor beide krijgsmachtdelen gerealiseerd.

Bron: Defensiekrant nr. 30 dd 03 september 2009

 

Top