Terug naar Curaçao     Home

 

De Bravo-compagnie van 45 Pantserinfanteriebataljon heeft op Curaçao de taken overgenomen van 31 Infanteriecompagnie mariniers. Landmachteenheden ondersteunen in een viermaandelijks roulatieschema de taken van Defensie in de West.

Tijdens een militaire ceremonie op 24 augustus droeg commandant 43 Gemechaniseerde Brigade, brigadegeneraal Kees van den Heuvel, op marinebasis Parera zijn infanteriecompagnie over aan de Commandant Zeemacht Caribisch Gebied commandeur Peter Lenselink. De ceremonie werd bijgewoond door de gouverneur van de Nederlandse Antillen, diverse lokale autoriteiten en Defensiepersoneel geplaatst op Curaçao en Aruba.

Operationele taken
De landmachteenheden zorgen samen met de collega's van de marine voor de uitvoering van een viertal operationele (hoofd)taken: territoriale verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba, verlening van militaire bijstand ('harde' bijstand), verlening van humanitaire bijstand ('zachte' bijstand, zoals inzet bij rampen) en handhaving van de internationale rechtsorde. Ook horen er ceremoniële taken bij, zoals bij Koninginnedag en Dodenherdenking.

Het enige verschil met de voormalige leading compagnie van het Korps Mariniers is te vinden in de voorbereiding op de taken. Zo vindt de opleiding 'beteugelen van woelingen' niet langer op Curaçao plaats, maar in Nederland. Het verlenen van orkaanhulp aan de Nederlandse Antillen behorende tot de Bovenwindse eilanden (Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba) blijft primair een taak van 32 Infanteriecompagnie op Aruba. Bij escalatie kan de compagnie van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) ondersteuning verlenen.

Tropische omstandigheden
Voor de landmacht biedt de inzet in de West een structurele mogelijkheid om eenheden onder tropische omstandigheden te trainen. Het CLAS levert voor onbepaalde tijd een samengestelde compagnie van 101 functies. Na de Bravocompagnie van 45 Painfbat uit Ermelo, gaan de Alfa- en Charlie-compagnie van dit bataljon naar de West; daarna zijn andere eenheden van het CLAS aan de beurt. De militairen worden gehuisvest op marinebasis Parera.

Tijdens de roulatieperiode volgt de CLAS-compagnie een intensief opleiding- en trainingsprogramma van veertien weken. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan acclimatisatie, schietvaardigheid, gevechtsopleiding en training in natuurgebied Wacawa. Het verblijf op Curaçao betreft een tijdelijke tewerkstelling in het buitenland. In deze situatie hebben de militairen dezelfde rechten en plichten als op de kazerne of tijdens oefeningen in Nederland.

Bron: Landmacht nr.7, 2009

 

Top