Terug naar Curaçao     Home

 

Marine en landmacht opereren samen in de West
 

klik voor vergroting

De Koninklijke Landmacht heeft vandaag op Curaçao de taken overgenomen van de voormalige 31e infanteriecompagnie van het Korps Mariniers. Landmachteenheden zullen in een viermaandelijks roulatieschema de hoofdtaken van Defensie in de West ondersteunen.
 
In 2007 besloot Defensie tot enkele maatregelen, om binnen de smalle financiële marges van het defensiebudget ruimte te scheppen voor investeringen. Eén van deze maatregelen betrof het opheffen van de 31e Infanteriecompagnie, onder gelijktijdige vervanging door een roulerende compagnie van de Koninklijke Landmacht. Op maandag 24 augustus trad de eerste landmachtcompagnie officieel aan.

Ceremonieel
Onder muzikale begeleiding van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers, marcheerde de landmachtcompagnie maandagochtend het exercitieterrein op van Marinebasis Parera. Daar inspecteerde de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en Aruba, Mr. Frits Goedgedrag, de gewapende wacht. De commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte, brigadegeneraal Kees van den Heuvel, droeg vervolgens de compagnie over aan de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied (CZMCARIB), commandeur Peter Lenselink. Hij stelde de eenheid hierop officieel in dienst. De komende 4 maanden ondersteunt deze compagnie de taken van Defensie in het Caraïbisch Gebied.
 

klik voor vergroting

Opdracht en taken
De landmachteenheden ondersteunen de hoofdtaken van CZMCARIB. Van de territoriale verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba, handhaving van de internationale rechtsorde, tot het verlenen van bijstand aan lokale autoriteiten.

 Orkaannoodhulp blijft primair een taak van de 32e Infanteriecompagnie van het Korps Mariniers. Deze is gestationeerd op Aruba. Bij escalatie kan de landmachtcompagnie wel algemene ondersteuning verlenen.

Naast de operationele taken wordt de compagnie ook ingezet voor ceremoniële taken, zoals bij de Opening der Staten, Koninginnedag en Dodenherdenking.

Intensief trainingsprogramma
Tijdens de roulatieperiode doorloopt de eenheid ook een intensief trainingsprogramma. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan boot drills, compagnietrainingen op oefengebied Wacawa, gevechtsopleidingen, schietoefeningen en praktijktrainingen in ‘beteugelen van woelingen’. Dit trainingsprogramma draagt bij aan de inzetbaarheid van landmachteenheden.

Uit Uruzgan
De eerste roulerende compagnie van de landmacht op Curaçao is de Bravo compagnie 45 Pantserinfanteriecompagnie uit Ermelo. Vorig jaar maakte deze compagnie deel uit van ‘Battlegroup 6’ in Uruzgan. Daar patrouilleerde de eenheid rond de stad Tarin Kowt, de greenzone Deh Reshan en in delen van de Baluchivallei. Na deze missie richtte de compagnie zich op het opwerken voor haar taken in het Caraïbisch Gebied.

Bron: www.defensie.nl/landmacht/

 

 

Top