Terug naar Curaçao     Home

 

2de peloton bewaart de rust

 
WEEZE - Onverstoorbaar rukt een met helmen en schilden uitgerust groepje infanteristen op naar een aantal gebarricadeerde objecten. Van alle kanten vliegen voorwerpen, variërend van stenen tot complete pallets en molotovcocktails door de lucht. In het Duitse Weeze, even over de grens, krijgt het 2de peloton van de A-compagnie, 45 Pantserinfanteriebataljon, Regiment Infanterie Oranje Gelderland, letterlijk van alles voor de voeten geworpen, onder de noemer ‘beteugelen van woelingen’.

TEKST: EVERT BROUWER
FOTO’S: ROB GIELING-AVDD

 OP DE BARICADEN!

 
De opleiding werd tot het vertrek van 31 Infanteriecompagnie van het Korps Mariniers ter plekke op Curaçao gehouden. Nu de landmacht de taken voor de ondersteuning van de Commandant Zeemacht in de Cariben, commandeur Peter Lenselink, heeft overgenomen, vormt het oefendorp bij het voormalig RAF-Laarbruch de aangewezen plek. De KMar, dit keer in de persoon van opperwachtmeester Mark Temmink, verzorgt als ervaringsdeskundige de opleidingen voor de compagnie die naar de West gaat. De meeste infanteristen krijgen

 Twee militairen van 45 Painfbat hebben
 te maken met een kwaadwillende 'klant'.
 een weekje Weeze voor de kiezen,
 maar kader en specialisten gaan vijf
 dagen langer naar ‘school’. “Bij het
 aanpakken van rellen gaat het er
 hard aan toe, maar dat is niet de
 hele week zo”, weet pelotons-
 commandant eerste luitenant
 Heerko-Peter Koops. “Veel acties
 zijn gericht op hulpverlening, zoals
 bijstand na een ramp. We hebben
 bijvoorbeeld geleerd hoe we moeten
 handelen na het overtrekken van een orkaan.”

 Wapenstok omhoog, maar niet te snel
 geweld toepassen, is het devies.
 
BAND VERSTERKEN
Het 2de peloton is een vrij jonge club. De opvolgend pelotonscommandant heeft vijf uitzendingen achter de rug, waaronder een periode Uruzgan, maar de rest van het kader is zo’n beetje net aangetreden. De training voor Curaçao en de periode op de Antillen kan de band alleen maar versterken, denkt de luitenant. “Ze weten nu dat ze onder moeilijke omstandigheden op elkaar kunnen rekenen.”
Zo likten de vlammen van molotovcocktails of brandhaarden geregeld aan de kleren van de militairen,
ook van de commandant. Elke groep kent echter twee specialisten die een weekje trainingen van het

' Wat wil je nou, joh?'
 BraTrateam (brand en traangas) van
 de KMar achter de rug hebben. Als
 er kans is op vuur bij een relletje,
 nemen ze hun spullen mee en
 handelen dan meteen. “Ik heb er
 nauwelijks wat van gemerkt, voelde
 terwijl we doorliepen alleen de
 blusdeken op mijn benen”, verklaart
 Koops.

 Het peloton rukt op.
 
KLANTEN
Andere specialisten zijn de chauffeurs en de twee cameralieden die elke actie - ook straks op Curaçao - moeten vastleggen om te bezien of alles volgens het boekje is verlopen. Het merkwaardige is, zeker voor militairen, dat de infanteristen niet over tegenstanders spreken, maar over klanten. Ook al staan de sterk acterende oefentegenstanders de mannen van het 2de peloton de huid vol te schelden en naderen ze hen dreigend, geduld blijft een schone zaak. “Alleen als het echt nodig is, mag je met gepast geweld optreden. We hebben wel een

 Een 'opstandige' klant gaar in de boeien.
 pistool bij ons, maar dat is alleen om
 noodvuur uit te brengen.”
 Nieuw in het optreden ‘Beteugelen
 van Woelingen’ is de 360 graden
 waarneming. “Het gevaar hoeft zich
 niet alleen voor je te bevinden. Je
 moet er altijd rekening mee houden
 dat er rondom mensen zijn die het
 minder goed met je voor hebben”,
 legt Koops uit.

 De militairen kregen van alles naar hun
 hoofd geslingerd.
 
MILD
De militairen gaan de laatste dag van de oefening als groep flink door de mangel, maar leggen ook een individueel examen af. Onder meer in het weren van blokken (allerhande materiaal dat door de lucht gaat), het verdragen van verbaal geweld, toepassen van gedoseerd geweld en de aanhouding van de ‘klanten’. Met de gezamenlijke eindoefening als hoogtepunt. Een zogenoemde sit-downactie en verstoring van de openbare orde verlopen nog vrij mild. Als er aanhoudingen moeten worden verricht, stijgt de spanning al en aan het slot gaat het er hard aan


 Het ging er realistisch aan toe, vandaar
 de grimmige gezichten.

 toe als het peloton oprukt terwijl ze
 van alles naar het hoofd krijgen
 geslingerd. Je ziet niet eens meer dat
 het hier een spel betreft, wat
 fotograaf Rob Gieling ook aan den
 lijve ondervindt. De oud-marineman
 krijgt een paar stevige duwen als hij
 de actie van zeer nabij op de plaat
 wil vastleggen. “Zo zie je maar dat
 iedereen het zeer serieus neemt”,
 onderstreept Koops.
Opper-wacht-
 meester Mark
 Temmink had de
 touwtjes stevig
 in handen.
 
NIET STILZITTEN
Er komt voor de Curaçaogangers - het 2de, 3de en antitankpeloton, plus de staf - nog een aantal kleinere oefeningen aan voordat ze naar marinebasis Parera op Curaçao gaan. De taken die daar wachten, betreffen de territoriale verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba, verlening van militaire bijstand, verlening van humanitaire bijstand (zoals inzet bij rampen), handhaving van de internationale rechtsorde en het ondersteunen van de opleiding van de Antilliaanse Militie door te
fungeren als sparringpartner. Orkaannoodhulp aan de Bovenwindse eilanden blijft voorbehouden aan 32
Infanteriecompagnie op Aruba. Bij escalatie kan de landmacht algemene ondersteuning verlenen. Het ziet ernaar uit dat de compagnie niet stil hoeft te zitten in de West. “Het wordt een boeiende ervaring”, voorspelt pelotonscommandant Koops.

Bron: Defenisekrant nr. 34 van 24 september 2009

 

Top