Terug naar Curaçao     Home

 

Nieuwe landmachtcompagnie op Curaçao
1 december 2009, 19.58 uur

 
De tweede roulerende compagnie van de Koninklijke Landmacht is vandaag op Marinebasis Parera verwelkomd. De Alfacompagnie 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland werd op de basis toegesproken door Plaatsvervangend Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied, kapitein-ter-zee Jeroen van Zaalen.
 


De Alfacompagnie wordt welkom geheten op Marinebasis Parera. Foto: ministerie van Defensie

 
“Jullie gaan hier een interessante tijd tegemoet. Het zal voor een groot deel van jullie eigen instelling afhangen hoe je deze periode gaat beleven. Het opereren in de West is voor jullie als compagnie uniek, voor ons is het werken met de landmacht hier inmiddels routine geworden”, sprak Van Zaalen verwijzend naar de Bravocompagnie waarvan gisteren afscheid is genomen.
 
Lovende woorden
Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied, commandeur Peter Lenselink, sprak tijdens de militaire afscheidsceremonie gistermiddag lovend over de inzet van de militairen tijdens de afgelopen vier maanden. “Jullie hebben als eerste landmachtcompagnie in de West op zeer goede wijze het spits afgebeten. Met oefeningen op de benedenwindse eilanden, een prachtig CIMIC-project (civiel-militaire samenwerking) op de Maria Auxiliadora school op Curaçao en uitstekende inzet tijdens ceremoniële activiteiten zoals de Opening der Staten. De compagnie heeft vanaf 2 augustus voortreffelijk invulling gegeven aan de taken van Defensie in de West. Dank voor uw inzet.”
 


Een blijvende herinnering aan de aanwezigheid van de Bravocompagnie in de West. Foto: ministerie van Defensie

 
Taken
De landmachteenheden ondersteunen de hoofdtaken van Defensie in het gebied. Van de territoriale verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba, handhaving van de internationale rechtsorde, tot het verlenen van bijstand aan lokale autoriteiten. Orkaannoodhulp blijft primair een taak van de 32ste infanteriecompagnie van het Korps Mariniers, gestationeerd op Aruba. Bij escalatie kan de landmachtcompagnie wel algemene ondersteuning verlenen. Naast de operationele taken wordt de compagnie ook ingezet voor ceremoniële taken, zoals bij de Opening der Staten, Koninginnedag en Dodenherdenking.

Tijdens de roulatieperiode doorloopt de landmachteenheid een intensief trainingsprogramma. Dit programma beperkt zich niet alleen tot Curaçao, maar er wordt ook getraind op Aruba en Bonaire.
 


Landmachtcompagnie aangetreden op Marinebasis Parera. Foto: ministerie van Defensie

 

Bron: www.defensie.nl

 

Top