Terug naar Ermelo     Home

 

Eerste vier CV90's rollen binnen bij 45 PIB RIOG

 

Vandaag (02-04-10) zouden de eerste CV90's echt bij het 45e binnen komen rollen. Nadat op 28-01-10, tijdens een bijeenkomst op de Generaal Mulder kazerne, de CV90 symbolisch werden over gedragen aan 45 PIB RIOG, zouden de eerste 4 CV90's echt op de Generaal Spoorkazerne aan komen.
Onderweg naar de kazerne kwam ik op de snelweg onderstaande oplegger met een CV90 tegen. Mogelijk dat dit één van de vier CV90's van het 45e zou zijn. Dus al rijdend snel even een foto gemaakt en het kenteken opgeschreven.

 

 
Op de kazerne aangekomen werd ik begroet door de Bataljons Commandant Overste Overdiek en zijn plaatsvervanger Majoor Witkamp. Daarnaast waren ook, behalve vele militairen, mensen van de pers en de waarnemend burgemeester de heer A. Nederveen (Wethouder van de gemeente Ermelo) aanwezig.
Rond 12:00 uur zouden de voertuigen arriveren en kort daarvoor hield de commandant de volgende toespraak:
 

TOESPRAAK OVERSTE OVERDIEK

 
Collega’s en genodigden,

Vandaag is het voor 45 Pantserinfanteriebataljon een heugelijke dag. Deze dag ontvangen wij de eerste vier nieuwe gevechtsvoertuigen, de CV90. Met de invoer van dit gevechtsvoertuig wordt een belangrijke stap gezet om de pantserinfanterie, als een van de belangrijkste dragers van de hedendaagse militaire out-of-area operaties, inzetbaar te houden in het gehele geweldsspectrum. De noodzaak om bij de uitvoering van militaire operaties in staat te zijn onder alle omstandigheden het initiatief te nemen, om daarmee overwicht te creëren en bovenal beslissend te kunnen zijn, heeft de Koninklijke Landmacht de afgelopen jaren bewezen in Bosnië, Irak en Afghanistan.

De CV90, Combat Vehicle ninety, is een optimaal beschermd gevechtvoertuig, heeft een geweldige mobiliteit en krachtige bewapening. Natuurlijk nemen we met pijn in het hart afscheid van ons oude voertuig, de YPR-PRI, Pantser Rups Infanterie. Maar dat is alleen omdat het voertuig ons zulke goede diensten heeft bewezen. Maar de YPR is versleten en verouderd en niet meer toegerust voor succesvol optreden in moderne conflicten. Dus de CV90 is niet een nieuw gadget, toys-for-the boys, een hebbedingetje waar je eigenlijk wel zonder kunt. Nee, de CV90 is keihard nodig om succesvol en beslissend te kunnen zijn in het gevecht. En het gevecht, waar het ook plaatsvindt, tegen wie dan ook, is echt, rauw, hard en meedogenloos en kent geen ‘goeie tweede plaatsen’ maar alleen winnaars en verliezers. Dit heeft 45 Pantserinfanteriebataljon bij de inzet in Afghanistan ervaren. Doortastend en met grote inzet is het bataljon de succesvolle winnaar geweest, maar wel met eigen slachtoffers en ernstig gewonde militairen. Aan ons materieel kan en mag dus geen enkele concessie worden gedaan. Het succes van de uitvoering van onze taken en opdrachten en tegelijkertijd ons eigen leven hangt daar van af. Wij kunnen niet met het materieel van gisteren het conflict van morgen winnen. Daar kan en mag geen misverstand over bestaan.

Ik prijs mij gelukkig dat in deze roerige tijden, waar heel veel op de Nederlandse samenleving gaat afkomen, dus ook op de krijgsmacht, wij als bataljon deze geweldige gevechtsvoertuigen in ontvangst mogen nemen. Vandaag rollen de eerste voertuigen de kazerne op. De kazerne is ook de gemeente Ermelo. En de gemeente Ermelo is ook de Nederlandse samenleving waar wij als leger middenin staan. Daarom heb ik de gemeente Ermelo uitgenodigd bij deze kleine ceremonie aanwezig te zijn. Ik zie het binnenrollen van de CV90 als symbool dat wij up-to-date zijn, er-toe-doen en meerwaarde hebben voor de Nederlandse samenleving en haar belangen op loyale en goede manier dienen. Daarom wil ik de Heer Nederveen, wethouder van de gemeente Ermelo, uitnodigen om het lint door te knippen waarna de voertuigen de kazerne oprijden.
 
Na deze toespraak werd de heer Nederveen verzocht het lint door te knippen en daarmee de weg vrij te maken voor de intocht van de eerste CV90 op het terrein van de Generaal Spoorkazerne.
 

 
Die kwamen rustig aangerold en werden door de aanwezige militairen middels een groet welkom geheten bij het 45e. En wat was het eerste voertuig dat binnen kwam? Inderdaad de KY-95-83 die ik eerder op de snelweg was tegen gekomen.
 

 
Na de intocht werden de voertuigen in lijn opgesteld en steeg een groep militairen uit het eerste voertuig en die stelden zich voor het voertuig op.
Hierna kreeg een ieder de gelegenheid om het voertuig van dichtbij te bekijken en uitleg te krijgen van de militairen die de voertuigen hadden binnen gereden. Deze militairen, van de Bravo compagnie, hadden na een intensieve training, als eersten hun opleiding in Amersfoort afgesloten.
Er zullen nog een kleine 40 CV90's volgen voor het bataljon.
 

Zie ook het Foto Album

 

Top