En natuurlijk moest ik ook het gemechaniseerde optreden bekijken, waar o.a. een 4-tal YPR's van het 45e
lieten zien hoe door hun geolied optreden, de 'bezette brug' snel werd veroverd en veilig gesteld. En
natuurlijk kregen die de nodige aandacht van het publiek en van de militairen van het RIOG.