Die dag waren er ook enkele oud gediende van het 45e. Eén van hen schreef mij: "In het bijzonder viel mij het grote 
aantal militairen op met het Oranje Gelderland embleem. Met verschillende jonge mensen gesproken, allemaal enthousiast!
Wat mij nog meer opviel dat er nu ook veel vrouwen bij het bataljon zitten. Dat was in mijn tijd (1955-1957) wel anders,
verder prima hoor. Geeft veel eendracht en samenwerking. Tot slot, ik ben een brutale Amsterdamse jongen en heb de
bataljons commandant overste de Rijke aangesproken. Stoere man, met een vriendelijk uiterlijk, doortastend en een resolute
uitstraling. Hij wees trots op de vlag die nu weer wapperde sinds een aantal jaren."