Bij de binnenkomst op de kazerne kwam ik de eerste militairen van het
45e al tegen. En misschien voor alle souvenirjagers en verzamelaars 
van militaire dingen was dit bord onder de vlag geplaatst?