foto04.jpg

Nog meer Verkenners die "de mist" in gaan?? (zie Mijn Verhaal over Steenwijk
blad 3) Fraaie foto en het bord achterop de YPR is het teken "Eigen troepen". Dit
teken wordt NAVO breed gebruikt en zelfs verder. Tijdens deze oefening had de
vijand rood/witte lint of een stuk blauwe vuilniszak op een zichtbare plek.