fotoo4.jpg

Ook dit is een YP408, maar dan zonder alle plaatwerk.
Dit instructie model werd gebruikt voor de opleiding
van de monteurs. Hij kan overigens nog wel rijden.