foto17.jpg

1 van de 4 Patria's waarmee je kon meerijden over het terrein en in het veld.
Gezien de lange wachtrijen die ik zag, werd daar driftig gebruik van gemaakt.