photo9.jpg

De burgervader was inmiddels al met zijn speech begonnen, toen ik de groep jongens
(en na later bleek meiden) pas zag staan. Vlak voor de enige YP die toen aanwezig was.