photo21.jpg

Als ik het allemaal goed begrepen heb, dan zou dit gedeelte bewaard blijven en
mogelijk dienst kunnen gaan doen als wijkgebouw of bioscoop. Het gaat hier dan om
de toegangspoort, de kantines, de wachtcommandantkamer, de kamer van officier
van piket,de kamer van de dokter, etc.